Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zmiany w zakazie prowadzenia pojazdów po 18 maja 2015 roku

Nowe brzmienie przepisów regulujących zakaz prowadzenia pojazdów to konsekwencja wejścia w życie noweli z dnia 20 marca 2015 roku, co nastąpiło w dniu 18 maja 2015 roku.

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem w wyroku rozwodowym po nowelizacji ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

W dniu 29 sierpnia 2015 roku weszła w życie Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Nowy model kary ograniczenia wolności po 1 lipca 2015 roku.

Podstawowym elementem kary ograniczenia wolności w modelu obowiązującym do 30 czerwca 2015 roku był obowiązek wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym.

Zabezpieczenie alimentów na czas trwania sprawy rozwodowej

Powszechnie wiadomo, iż w niektórych sprawach rozwodowych postępowanie przed Sądem może być długotrwałe. W takiej sytuacji często jeszcze w trakcie rozwodu pojawia się potrzeba uregulowania kwestii łożenia na utrzymanie wspólnych dzieci rozwodzących się małżonków.

„Leczyć zamiast karać” zawieszenie postępowania karnego w sprawach narkotykowych

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani w art. 72 przewiduje możliwość zawieszenia postępowania karnego na czas podjęcia leczenia uzależnienia od narkotyków lub udziału w programie edukacyjno-profilaktycznym.