Prawo karne

•   obrona osób fizycznych w postępowaniu karnym, karnoskarbowym i wykroczeniowym oraz reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym i wykroczeniowym,
ze szczególnym uwzględnieniem spraw:
– o przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
– o przestępstwa opisane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii,
– o przestępstwa gospodarcze,
– o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
•    reprezentacja oskarżycieli prywatnych w postępowaniu karnym (sprawy o zniesławienie, znieważanie, naruszenie nietykalności cielesnej),
•    odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie,
•    wyrok łączny,
•    Europejski Nakaz Aresztowania

 

Prawo karne wykonawcze

•    odroczenie wykonania kary,
•    przerwa w odbyciu kary,
•    warunkowe przedterminowe zwolnienie,
•    dozór elektroniczny,
•    uchylenie zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej

 

Prawo cywilne

Sporządzanie pism procesowych oraz reprezentacja klientów w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności:

•    sprawach z zakresu własności i praw rzeczowych :
–    zasiedzenie,
–    ochrona posiadania,
–    zniesienie współwłasności,
–    bezumowne korzystanie z nieruchomości,

•    sprawach spadkowych :
–    stwierdzenie nabycie spadku,
–    dział spadku,
–    przyjęcie i odrzucenie spadku,
–    dochodzenie roszczeń o zachowek,
–    dochodzenie roszczeń osób wydziedziczonych,

•    sprawach rodzinnych i opiekuńczych :
–    rozwód,
–    separacja,
–    unieważnienie małżeństwa,
–    zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
–    podział majątku wspólnego małżonków,
–    alimenty na rzecz dziecka (ustalenie, zmiana, uchylenie),
–    alimenty na rzecz rozwiedzionego małżonka (ustalenie, zmiana, uchylenie),
–    ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
–    kontakty z dzieckiem,
–    władza rodzicielska (ograniczenie, pozbawienie),

•    sprawach odszkodowawczych :
–    roszczenia od zakładów ubezpieczeniowych,
–    roszczenia z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych doznanych w wyniku czynu zabronionego,
–    roszczenia z tytułu szkód doznanych w wypadkach komunikacyjnych,
–    roszczenia z tytułu szkód doznanych w zakładzie pracy,
–    roszczenia odszkodowawcze powstałe w wyniku błędów medycznych,
–    odszkodowania za zniszczone mienie,
–    zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienie fizyczne i psychiczne,
–    zadośćuczynienie z powodu niesłusznego pozbawienia wolności.

 

Obszar działania

Piła
Wałcz
Złotów
– Chodzież,
– Trzcianka,
– Poznań
– Koszalin