Nasza kancelaria adwokacka proponuje swoim Klientom następujące systemy wynagrodzenia:

– wynagrodzenie umowne za poradę prawną,

– wynagrodzenie umowne za prowadzenie sprawy,

– wynagrodzenie umowne za prowadzenie sprawy, ustalone na podstawie indywidualnych negocjacji z klientem, z możliwością
zawarcia klauzuli „premia za sukces” (success fee).

Koszt prowadzenia sprawy zależy od stopnia jej skomplikowania, nakładu pracy i przewidywanego czasu jej trwania. W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość uiszczenia wynagrodzenia umownego w kilku wpłatach okresowych.