Obszar działalności

Prawo karne

 • obrona osób fizycznych w postępowaniu karnym, karnoskarbowym i wykroczeniowym oraz reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym i wykroczeniowym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw:
  • o przestępstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • o przestępstwa opisane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • o przestępstwa gospodarcze,
  • o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
 • reprezentacja oskarżycieli prywatnych w postępowaniu karnym (sprawy o zniesławienie, znieważanie, naruszenie nietykalności cielesnej),
 • odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie,
 • wyrok łączny,
 • Europejski Nakaz Aresztowania

 

Prawo karne wykonawcze

 • odroczenie wykonania kary,
 • przerwa w odbyciu kary,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • dozór elektroniczny,
 • uchylenie zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej

 

Prawo cywilne

Sporządzanie pism procesowych oraz reprezentacja klientów w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności:

 • sprawach z zakresu własności i praw rzeczowych:
  • zasiedzenie,
  • ochrona posiadania,
  • zniesienie współwłasności,
  • bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • sprawach spadkowych:
  • stwierdzenie nabycie spadku,
  • dział spadku,
  • przyjęcie i odrzucenie spadku,
  • dochodzenie roszczeń o zachowek,
  • dochodzenie roszczeń osób wydziedziczonych,
 • sprawach rodzinnych i opiekuńczych:
  • rozwód,
  • separacja,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
  • podział majątku wspólnego małżonków,
  • alimenty na rzecz dziecka (ustalenie, zmiana, uchylenie),
  • alimenty na rzecz rozwiedzionego małżonka (ustalenie, zmiana, uchylenie),
  • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
  • kontakty z dzieckiem,
  • władza rodzicielska (ograniczenie, pozbawienie),
 • sprawach odszkodowawczych:
  • roszczenia od zakładów ubezpieczeniowych,
  • roszczenia z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych doznanych w wyniku czynu zabronionego,
  • roszczenia z tytułu szkód doznanych w wypadkach komunikacyjnych,
  • roszczenia z tytułu szkód doznanych w zakładzie pracy,
  • roszczenia odszkodowawcze powstałe w wyniku błędów medycznych,
  • odszkodowania za zniszczone mienie,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienie fizyczne i psychiczne,
  • zadośćuczynienie z powodu niesłusznego pozbawienia wolności.

 

Kancelaria świadczy usługi na terenie: Piły, Wałcza, Złotowa, Chodzieży, Trzcianki, Poznania i Koszalina.