Prawnicy

Adwokat
Piotr Waśko

Urodził się roku w Czarnkowie. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydziału Prawa i Administracji.

Aplikację adwokacką ukończył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W dniach 30 listopada, 1 i 15 grudnia 1990 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki.

W dniu 28 grudnia 1990 roku został wpisany na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Obecnie pracuje jako adwokat w Pile.